SERVICEAVTAL

Varför Serviceavtal?

För att få bästa möjliga service till lägsta kostnad och en säker, stabil och fungerande webblösning rekommenderar vi våra kunder att teckna Serviceavtal med tilläggsprodukten "Säkerhetspaket".

EXEMPEL

I avtalet ingår månadsvisa insatser om 4 timmar omfattande:
2 400:-per månad första 4 tim därefter debitering om 950:-/påbörjad arbetstimma (ordinarie pris 1200:-/tim)

 • Systemuppdatering CMS
 • Komponentuppdatering CMS
 • Innehållshantering (efter tillhandahållande av text- & bildmaterial)
 • Support och administration – webbhotell, domännamn samt e-post
 • Säkerhetspaket "Webbskydd" (se t.h)
 • Dokumentation

Kostnad
Månadskostnad 2 400:- (faktureras årsvis)

SÄKERHETSPAKET WEBB

För att kunna erbjuda högsta säkerhet för er webblösning och minska risken för angrepp samt missledande information kan vi skydda denna med en brandvägg.

"Säkerhetspaket webb" omfattas av:

 • Verktyg för Säkerhetsanalys
 • Malware Scanning, rensning och skydd
 • Blacklist borttagning och reparation
 • Reparation av felaktig SEO (Search Engine Poisoning)
 • Hindrar hacker attacker
 • Förebygger och minskar risken för DoS/DDoS attacker
 • Förebygger och minskar risken för Zero Day attacker
 • Uppdatering av betrodda uppdateringsplatser (Whitelist)

Kostnad
Årsavgift  fr. 3 800:-

(Tjänsten "Säkerhetspaket" ingår i Serviceavtal)

Avtalen tecknas av båda parter om 12 månader med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader där båda parter erhåller varsitt. 
Samtliga priser avser exklusive moms och debiteras månadsvis/årsvis i förskott.

Varför blir webbsidor angripna (hackade)? Läs mer